สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ของภาคเหนือและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อหาที่พักผ่อนและสัมผัสอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งถือว่าเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทีมงานรถตู้เช่าเชียงใหม่ของเรา จึงได้หาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบางส่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกการเดินทางท่องเที่ยวได้ หวังว่าสถานทีท่่องเที่ยวที่ทางทีมงานรถตู้เช่านำมาจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นไกด์นำทางเพิ่มเติมแก่ลูกค้าที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ทำบุญของคนเกิดปี มะแม เป็นปีที่แปดของปีนักษัตร (ธาตุทอง) หรือปีแพะ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ องค์รัชกาลที่ 9 และพระราชินี ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยอินททนท์

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา องค์ที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ส่วนสร้างเมื่อไหร่ไม่เป็นที่แน่ชัด

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก

หรือ วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่า 600 ปี  เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าเก้าตื้อ

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์

เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

ฮิโนกิ แลนด์

ฮิโนกิแลนด์

อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ปางช้างแม่แตง

ปางช้างแม่แตง

ปางช้างที่อำเภอแม่แตงชมกิจกรรม นันทนาการต่างๆของช้าง ช้างเตะฟุตบอล อาบน้ำให้ช้าง นั่งช้าง เป็นต้น

ล่องแพแม่วาง

ล่องแพแม่วาง

ล่องแพแม่วางสถานที่ล่องแพไม้ไผ่ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่